Meis晓鬼

第五人格:佛系的终结

        今天刚好杰克限免,心血来潮的我决定佛系一把!要知道我平时都是恨不得全拉到地下室去排排坐吃果果的....咳...不小心暴露了本性...
        选定了杰克,因为我是老手所以有玫瑰手杖。正独自YY着与小姐姐们的互动我露出了姨母笑"嘿嘿..."手机屏幕一阵摇晃,有个园丁小姐姐给了我一记 还我漂漂板,我懵了
         “小姐姐我是佛系的呀~”(委屈巴巴)我甚至就站在不远处看着她们修机,然而....她们一个板子接着一下,彻底把我惹火了!
         所以,她们都被我放飞了....
         这就是佛系被打成魔系的全过程
(妹:不是你自己要佛系的吗?挨打了吧!哈哈哈..)
                
                                         (||๐_๐)亲妹